Sepetinizde ürün bulunmuyor.

MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) aşağıda belirtilen taraflar arasında ve aşağıda kararlaştırılan hüküm ve şartlarda imzalanmıştır.

 1. SATICI
Unvanı:MOZAİK DESİGN VE DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “MOZAİK” veya “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi: Dereboyu Cad Toyota Plaza No:78 Ortaköy BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon:+90 212 327 05 95
E-posta adresi: info@mozaikdesign.com
Mersis No: 6230000473

 

 1. ALICI:

Adı-Soyadı : 

T.C. Kimlik No:

E-Posta adresi: 

Adres:

Telefon:

Tarih :

 

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’nın sahibi olduğu mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden satışa sunulan ve aşağıda madde 3 ile adetleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi (hepsi birlikte kısaca “Ürün” ya da “Ürünler”) ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (kısaca “Kanun”) ve 27 Şubat 2015 yürürlük tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER-MALLAR

 

Sözleşme konusu Ürün- mal ya da ürünler’in-malların nitelikleri ve temel özellikleri aşağıdadır. Aşağıda belirtilen toplam satış bedeline KDV ve diğer tüm vergiler dahil, kargo-nakliye bedeli hariçtir.

Sözleşme konusu malın Nitelikleri :

Ürün- Mal Toplam Bedeli… TL

Ödeme Şekli : Online ödeme (Kredi Kartı vs.- Peşin)

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi : [adı-soyadı]

Tel No:

 

Fatura Bilgileri:

Adı Soyadı : 

Fatura Adresi :

Telefon No:

E-posta adresi:

 

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

Alıcı aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından mobil uygulamada ve/veya web sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce mobil uygulamanın ve/veya web sitesinin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları incelediğini okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapıldığını, ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.

 1. Sözleşme konusu Ürün ve/veya Ürünlerin temel nitelikleri,
 2. Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 3. Ürünler’in mobil uygulamadan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar, yöntemler,
 4. Ürün ve/veya Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
 5. Ürünler’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile kargo masrafları hakkında bilgiler,
 6. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
 7. Cayma hakkına sahip olduğu Ürünler’de bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve iade prosedürü,
 8. Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 9. Fırsat Ürünleri olarak tanımlanan Ürünlerin özel şartları,
 10. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Alıcı Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. Alıcı, mobil uygulamada ve/veya web sitesinde Sözleşme konusu Ürün’ün KDV ve diğer her türlü ek bedel dahil toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Ürün’ün satışının gerçekleşmesine dair onay verdiğini beyan eder. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdinden önce, Satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken Ürünler’e ilişkin temel nitelikleri, Satıcı’nın unvanını ve iletişim bilgilerini, Ürünler’in vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının kullanılamayacağı ve kaybedileceği halleri ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yolları doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.

5.2. SATICI, İnternet Sitesi’nin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.3. Satın alınan Ürünler ticari amaçlarla kullanılamaz. Ürünler’in yeniden satılması, daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi ve/veya satılması, promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Alıcı’nın bu maddeye aykırı davranışının tespit edilmesi durumunda ücret iadesi ve benzeri hiçbir talebe hak kazandırmaksızın Satıcı’nın zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı doğar.

5.4. Sözleşme konusu Ürünler, sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak mobil uygulamada ve/veya web sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ve Alıcı’nın ödemeyi yapmasından sonra Alıcı veya beyan ettiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre siparişi verilen her bir Ürün için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları mobil uygulamada ve/veya web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.5. Ürün/Ürünler Satıcı’nın belirlediği ve Alıcı’nın da işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olduğu lojistik-kargo firması tarafından madde 1.2’de verilen Alıcı teslimat adresine sevk edilir. Sevkiyat adresinde değişiklik olması ve bunun Ürün sevkiyatının başlamasından en az 2 işgünü önce Satıcıya bildirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

5.6. Kargo firmasının, Ürünler’i Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı Alıcı’dan kaynaklanan herhangi bir sorun ya da Alıcı’nın beyan ettiği adreste bulunmaması nedeniyle siparişi verilen Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.7. Alıcı, işbu Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Ürünler’in tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek nakliye maliyetlerinden sorumlu olacaktır. Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adı/unvanı Alıcı tarafından açık ve yazılı olarak belirtilecek olup, işbu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürünler’in işbu kişi/kuruluş tarafından teslim alınmaması ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesi nedeniyle Ürünler’in yeniden gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek maliyetlerden Alıcı sorumlu olacaktır.

5.8. Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işlemini yapan kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ürünlerin sevkiyatı SATICI tarafından üstlenilmişse SATICI tarafından yapılır. Alıcı, Ürünler’i teslim aldığı anda ürünlerin teslimine ilişkin yazılı tutanak tutmak ve ürünleri teslim anında açarak kontrol etmek ve varsa gördüğü ayıpları-hasarları da bu tutanağa geçirerek derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Ürünlerin ayıplı-hasarlı olduğu iddia edilmesi durumunda alıcı ürünleri teslim almaktan kaçınabilir. Ürün teslim alınmışsa ALICI en geç 2 gün içerisinde kontrol edip ayıp veya hasar iddiası varsa info@mozaikdesign.com mail adresine bildirmekle yükümlüdür.

5.9. ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI’nın ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli iade ederek sözleşmeyi sonlandırma hakkı saklıdır.

5.10. Ürünler’in Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

5.11.Satıcı, Sözleşme konusu Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.12. Satıcı, Alıcı’ya teslimin imkansız hale gelmesi veya mücbir sebepler nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı’dan tahsil ettiği tüm bedeli iade etmekle yükümlüdür.

5.13. Ürünler’in teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ve ürün bedeli satıcı banka hesabına geçmez ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.14. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade edecek ve nakliye giderleri dahil olmak üzere tüm giderlere katlanacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

5.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

5.2. Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, süresi içerisinde Satıcı’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde ve 1. maddede belirtilen info@mozaikdesign.com adresine yapılacaktır.

5.3. Alıcı, cayma hakkını kullanarak iade edeceği Ürün’ü, Ürün’ü kendisine ulaştıran Kargo aracılığıyla cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur.  Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Bu iade masraflarından Satıcı sorumludur.

5.4. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın-ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. 

5.5. Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracı üzerinden iade edecektir.

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yargı merciinin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır. Mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 1. ÖDEME ŞEKLİ VE TEMERRÜT

9.1. Alıcı, satın alacağı Ürünler’in bedelini mobil uygulama ve/veya web sitesi aracılığıyla ödeyecektir.

9.2. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

9.4. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması banka inisiyatifindedir.

9.5. Bankaya iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi/taksit sayısı Alıcı’nın bankası tarafından sağlanmaktadır.

 1. DELİL ANLAŞMASI

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

11.2. Satıcı’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

 

 

 1. YÜRÜRLÜK

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ……2020 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.