Sepetinizde ürün bulunmuyor.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Unvanı:MOZAİK DESİGN VE DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “MOZAİK” veya “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi: Dereboyu Cad Toyota Plaza No:78 Ortaköy BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon:+90 212 327 05 95
E-posta adresi: info@mozaikdesign.com
Mersis No:  6230000473

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

İşbu kısımda sözleşme konusu Ürün-Mal ya da Ürünler’in-Malların temel özellikleri açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen toplam satış bedeline KDV ve diğer tüm vergiler, kargo – nakliye bedeli hariçtir. 

Sözleşme konusu malın Nitelikleri:

Ürün-Mal Toplam Bedeli…. TL

Ödeme Şekli : Peşin – Online ödeme (Kredi Kartı vs.)

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi : Adı – Soyadı 

Telefon:

 

Fatura Bilgileri

Adı Soyadı : 

Fatura Adresi : 

Telefon No: 

E-posta adresi: 

 1. TESLİMAT

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, , salgın hastalık, yangın vs. gibi mücbir sebeplerden dolayı gecikmeler ve sözleşme iptalleri olabilir. Sözleşme konusu Ürün ya da Ürünler, siparişin onaylanarak ödemenin yapılmasını takip eden 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili sözleşme ve teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ve satıcı banka hesabına geçmez ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürün/Ürünler Satıcı’nın belirlediği ve Alıcı’nın da işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olduğu kargo-lojistik firması tarafından Sözleşme madde 1.2’de verilen Alıcı teslimat adresine sevk edilir. Sevkiyat adresinde değişiklik olması ve bunun Ürün sevkiyatının başlamasından en az 2 işgünü önce satıcıya yazılı bildirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

Kargo ve teslim masrafları tümüyle Alıcı tarafından karşılanacak ve ödenecektir. Ürün bedeline kargo-teslimat fiyatı dahil değildir.

Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu Ürün’ün siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işlemini yapan kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ürünlerin sevkiyatı SATICI tarafından üstlenilmişse SATICI tarafından yapılır. Alıcı, Ürünler’i teslim aldığı anda ürünlerin teslimine ilişkin yazılı tutanak tutmak ve ürünleri teslim anında açarak kontrol etmek ve varsa gördüğü ayıpları-hasarları da bu tutanağa geçirerek derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Ürünlerin ayıplı-hasarlı olduğu iddia edilmesi durumunda alıcı ürünleri teslim almaktan kaçınabilir. Ürün teslim alınmışsa ALICI en geç 2 gün içerisinde kontrol edip ayıp veya hasar iddiası varsa info@mozaikdesign.com mail adresine bildirmekle yükümlüdür.

 1. ÜRÜN BEDELİ

Belirlenen ürün-mal bedeli, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2. maddesinde yer almakta olup; ALICI, seçmiş olduğu Ürün ve Ürün türüne göre belirlenen bu bedelin kendisinden tahsil edileceğini bilmektedir. İşbu bedellerde değişiklik olması halinde SATICI, bu hususta ilgili mecralardan gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

5.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

5.2. Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, süresi içerisinde Satıcı’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde ve 1. maddede belirtilen info@mozaikdesign.com adresine yapılacaktır.

5.3. Alıcı, cayma hakkını kullanarak iade edeceği Ürün’ü, Ürün’ü kendisine ulaştıran Kargo aracılığıyla cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur.  Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Bu iade masraflarından Satıcı sorumludur.

5.4. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın-ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. 

5.5. Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracı üzerinden iade edecektir.

 

 

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 1. UYUŞMAZLIK HALLİ

Sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık halinde,

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değerin altındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz ilçe Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
 • Büyükşehir statüsünde olan bir ilde iseniz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değer aralığındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz il Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
 • Belirtilen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.
 1. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

ALICI

Adı-Soyadı : 

T.C. Kimlik No:

E-Posta adresi: 

Adres:

Telefon: